فرآیند برنامه ریزی استمرار کسب و کار (Business Continuity Planning Process) چیست ؟

صفحه اول » مقالات تخصصی » مقالات تخصصی » فرآیند برنامه ریزی استمرار کسب و کار (Business Continuity Planning Process) چیست ؟
فرآیند برنامه ریزی استمرار کسب و کار (Business Continuity Planning Process) چیست ؟
4.1 (81.82%) 11 نظر

همانطور که در نوشته قبلی توضیح داده شد، طرح استمرار کسب و کار (Business Continuity Plan) به طرحی اطلاق میشود که سازمان به کمک آن، خود را برای گذراندن شرایط غیر طبیعی آماده کرده است. شرایطی مانند آتش سوزی، زلزله، طوفان و … که در هر زمان و مکان امکان وقوع آنها وجود دارد. حال در این نوشته به بررسی جزئی تر فرآیند برنامه ریزی استمرار کسب و کار (Business Continuity Planning Process) که خروجی آن همان طرح مورد بحث است میپردازیم.

دیاگرام فرآیند برنامه ریزی استمرار کسب و کار

فرآیند برنامه ریزی استمرار کسب و کار

 

زمانیکه وقفه ای در روند کسب و کار پیش بیاید، همراه با هزینه خواهد بود. از دست رفتن درآمد در کنار هزینه های جانبی به معنی کاهش سود و یا ضرر خواهد بود. ابزارهایی همچون بیمه هم نمیتوانند تمامی این هزینه ها و یا مشتریهای از دست رفته را جبران کنند. در چنین شرایطی است که وجود طرح استمرار کسب و کار الزامی به نظر میرسد. توسعه طرح استمرار کسب و کار عمدتا شامل چهار گام میشود:

 

  • انجام “تحلیل تاثیر بر استمرار کسب و کار (Business Impact Analysis)” جهت شناسایی واحدها و فرآیندهای بحرانی سازمان و منابع مورد نیاز جهت پشتیبانی از آنها
  • شناسایی، مستندسازی و پیاده سازی روشهای بازیابی و احیای واحدها و فرآیندهای بحرانی کسب و کار
  • تشکیل تیم استمرار کسب و کار و تولید طرح استمرار کسب و کار به منظور مدیریت وقفه های احتمالی روند کسب و کار
  • برگزاری دوره های آموزشی برای تیم استمرار خدمت و همچنین آزمایش طرح تولید شده و ارزیابی میزان تاثیر آن در بازیابی روال عادی کسب و کار

 

دیاگرام فوق تشریح کننده این چهار گام است.

تحلیل تاثیر بر استمرار کسب و کاراستراتژی بازیابیراه حلهای موقتی دستی
تحلیل تاثیر بر استمرار کسب و کار
تحلیل تاثیر بر استمرار کسب و کار به تشخیص و ارزیابی تاثیرات ناشی از بروز وقفه در عملکرد یک واحد و یا یک فرآیند سازمان بر کل کسب و کار میپردازد. این ارزیابی همچنین با استفاده از اطلاعات به دست آمده، در تصمیم گیریهای مرتبط با اولویت بندیها و استراتژی های بازیابی نقش مهمی ایفا میکند.

در ادامه این نوشته ها به بررسی عمیق تر این تحلیل خواهیم پرداخت.

استراتژی بازیابی
زمانیکه یکی از تجهیزات از کار بیافتد، یکی از تامین کنندگان در ارائه خدمات خود با مشکل مواجه شود و یا امور فناوری اطلاعات با وقفه مواجه شود، کسب و کار هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و اینجاست که ضررهای مالی آغاز خواهد شد. استراتژیهای بازیابی روشهای جایگزینی هستند تا کسب و کار بتواند عملیات خود را با حداقل وقفه به پیش ببرد. این موارد عموما براساس زمانهای هدف بازیابی ( Recovery Time Objectives – RTO) در حین تحلیل تاثیر بر استمرار کسب و کار اولویت بندی میشوند.

استراتژی بازیابی نیازمند وجود منابعی همچون نیروی انسانی، تجهیزات، فناوری اطلاعات و … میباشد.

راه حلهای موقتی دستی
در شرایط عادی تلفنها در حال زنگ خوردن هستند و کارشناسان امور مشتریان در حال تعامل با مشتریان میباشند. کارشناسان درخواستهای مشتریان را در سیستم ثبت سفارشات ذخیره میکنند و سیستم الکترونیکی بصورت خودکار در حال بررسی موجود انبار و … است. حال تصور کنید که به ناگهان زیرساختهای فناوری اطلاعات از کار بیافتد! چه باید کرد؟ چنانچه کارشناسان مربوطه فرمهای کاغذی ثبت سفارش را در اختیار داشته باشند میتوانند تا زمان بازیابی سامانه های مربوطه سفارشات تلفنی را ثبت کرده و سفارشی از دست نرود.

وجود این فرمهای دستی و روال مشخص استفاده از آنها در شرایط خاص نمونه ای از یک راه حل موقتی دستی است.

دیدگاه خود را ثبت کنید