کارگاه آموزشی ITIL Foundation (دوره چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL V3)

صفحه اول » کارگاه آموزشی ITIL Foundation (دوره چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL V3)

عنوان دوره : دوره چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL V3
طول دوره : 3 روز (از ساعت 8 الی 17)
معرفی دوره :
این دوره مهیج و پویای سه روزه ،چرخه عمر مدیریت خدمات IT را جهت ارائه در سازمان ها معرفی می کند و با رویکردی نمونه محور تعاریف و مفاهیم کلیدی، اهداف و وظایف ، فعالیت ها و تعاملات دورونی و بیرونی بهروش های ITIL V3 را شرح می دهد.
این دوره دانش جویان را برای آزمون و شرکت در مراحل آموزشی بالاتر سطوح ITILV3 آماده می سازد.
بهروش ITIL V3 شامل 5 فرآیند اصلی زیر می باشد:

 • فرآیندهای استراتژی خدمات
 • فرآیندهای طراحی خدمات
 • فرآیندهای جاری سازی خدمات
 • فرآیندهای عملیات و پشتیبانی خدمات
 • فرآیندهای بهبود مستمر خدمات

این فرآیندها چهارچوب چرخه عمر خدمات را ارائه می دهند و همسویی با الزامات کسب و کار را ارتقا می بخشند وبرای سازمان ارزش تجاری و بازگشت سرمایه می آفرینند، همچنین ITرا قادر به حل نیازهای خاص عملیاتی می کنند.
مخاطبین :
مدیران ،کارشناسان و مشاوران IT

 • واحد های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم ها در سازمان ها
 • شرکت های مشاوره و مجری پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
 • شرکت های تجارت الکترونیک
 • شرکت های نرم افزار و سخت افزار و شبکه
 • شرکت های ISP,ICP و مراکز داده

اهداف دوره :
در انتهای این دوره ، شما قادر به تشخیص موارد زیر خواهید بود:

 • اصول و قواعد کلیدی مدیریت خدمات IT
 • مزایای پیاده سازی ITIL در سازمان
 • فرآیندهای مدیریت خدمات و نقشه چرخه عمر خدمات
 • مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتیط با چرخه عمر خدمات
 • فعالیت ها و نقش های مرتبط با چرخه عمر خدمات
 • روابط هر یک از اجزا چرخه عمر خدمات و نقشه دیگر اجزا
 • فاکتور هایی که بر کارایی چرخه عمر خدمات اثر می گذارند

پیشنیاز:
هیچ پیشنیازی برای این دوره نیاز نمی‌باشد، هر چند توصیه می‌شود که شرکت‌کنندگان در حوزه فناوری اطلاعات تجربه کاری داشته باشند.