تنها چهار دوره آموزشی عمومی تا پایان سال (با قیمتهای ۹۴)

صفحه اول » مقالات تخصصی » وبلاگ » تنها چهار دوره آموزشی عمومی تا پایان سال (با قیمتهای ۹۴)
تنها چهار دوره آموزشی عمومی تا پایان سال (با قیمتهای ۹۴)
5 (100%) 2 نظر

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال تعداد کمی از دوره های عمومی برنامه ریزی شده برای سال جاری باقیمانده است و آغاز سال جدید همراه با معرفی دوره های جدید و شرایط جدید برای برگزاری دوره های فعلی خواهد بود. لذا در صورتیکه تمایل به شرکت در دوره های برنامه ریزی شده برای اسفندماه سال جاری را دارید هرچه سریعتر اقدام کنید تا بتوانید با قیمتهای امسال در این دوره ها حاضر شوید.

لیست دوره های فعال و قابل ثبت نام را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.

رویداد تاریخ/زمان دسته بندی
دوره COBIT 5 Implementation (پیاده سازی چارچوب کوبیت 5)
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آبان ۶, ۱۳۹۵ - آبان ۷, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دوره COBIT 5 Assessor (ارزیاب کوبیت 5)
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آبان ۱۳, ۱۳۹۵ - آبان ۱۴, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دومین دوره ITIL Practitioner
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آبان ۱۳, ۱۳۹۵ - آبان ۱۴, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دوره مالک محصول حرفه ای اسکرام - Professional Scrum Product Owner - PSPO
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آبان ۲۰, ۱۳۹۵ - آبان ۲۱, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
کارگاه ترکیب COBIT و ITIL جهت بهبود مدیریت خدمات (Combining ITIL and COBIT for Service Management Improvement)
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آبان ۲۳, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دوره مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از BPMN
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آبان ۲۴, ۱۳۹۵ - آبان ۲۵, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دوره COBIT Foundation 5 (چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات)
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آبان ۲۷, ۱۳۹۵ - آبان ۲۸, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
اولین دوره DevOps Fundamental
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آذر ۳, ۱۳۹۵ - آذر ۵, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دوره ITIL V3 - 2011 Foundation (چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات)
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آذر ۳, ۱۳۹۵ - آذر ۵, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دوره Change Management Foundation (مدیریت تغییرات)
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آذر ۱۲, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دوره Prince 2 Foundation (مدیریت پروژه با استفاده از چارچوب پرینس)
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آذر ۱۲, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی
دوره پیاده سازی چارچوب "NIST Cyber security" با استفاده از COBIT 5
تهران، مرکز آموزش رایزن سامانه گستر
آذر ۱۸, ۱۳۹۵ - آذر ۱۹, ۱۳۹۵
۸:۳۰ ق.ظ - ۴:۳۰ ب.ظ
کارگاههای آموزشی

(77)

پاسخی بگذارید