معرفی کتاب

صفحه اول » معرفی کتاب

شش سیگما و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

ارائه ي خدمات IT با کيفيت بالا و حداقل هزينه به مشاغل مختلف به عنوان يک اولويت براي مديران IT به شمار مي رود. به اين دليل که IT به جزء لاينفک تجارت و فرايندهاي حياتي تجاري تبديل شده است، نياز به همسو کردن اهداف کسب و کار با IT از اهميت زيادي برخوردار است. IT چگونه مي تواند بهبود کسب و کار و فرآيندهاي آن را قادر سازد؟ IT چگونه مي تواند ارزش بالاي خود را در تجارت به اثبات برساند؟ در ... ادامه مطلب

کتاب سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، استاندارد BS 7799-2:2002

امروزه با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي بشر، وابستگي هر چه بيشتر به کسب و کار، محافظت از اطلاعات، به منزله شاهرگ حياتي يک صنعت مدرن محسوب مي گردد. اکنون مباحث مربوط به امنيت اطلاعات، بعد جديدتري پيدا کرده و از موضوعاتي است که، اين روزها در کانون توجه تمامي سازمانها و موسسات قرار گرفته است. در حال حاضر استاندارد ISO17799 که اخيراً BSI نسخه جديد اين استاندارد را تحت عنوان BS 7799-2:2002 منتشر نموده، آشناترين استاندارد جهاني در حوزه امنيت ... ادامه مطلب

کتاب استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بخش دوم-ISO/IEC 20000 -2

اين بخش از ISO/IEC 20000 نشان دهنده اتفاق نظر اهالي صنعت درباره استانداردهاي كيفيت براي مديريت خدمات IT ست . اين بخش پيشنهاد مي كند كه ارائه كنندگان خدمات بايد لغات مشترك و يك روش سازگارتر را در مديريت خدمات بكار گيرند و همچنين راهنماي خوبي براي مميزان است و به ارائه كنندگان خدمات در برنامه ريزي بهبود خدمات كمك مي كند. اين کتاب دردست چاپ مي باشد. ادامه مطلب

کتاب ISO/IEC 20000-1 استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بخش اول

ISO/IEC 20000 اولين استاندارد در زمينه مديريت خدمات فناوري اطلاعات است که توسط سازمان جهاني استاندارد ISO منتشر گرديده است. اين استاندارد با رويکردي فرايندگرا ،در جهت دستيابي به اهداف کسب و کار و خواسته هاي مشتريان در حوزه مديريت خدمات it تدوين گرديده است . نکته قابل توجه در اين استاندارد استفاده از کتابخانه اي از بهترين افکار ، الگوها و روشها (Best Practice) براي مديريت خدمات فناوري اطلاعات است، که تحت چارچوب ( It Infrastracture Library) ) ITIL موجود ... ادامه مطلب