مقالات تخصصی

صفحه اول » مقالات تخصصی

ضرورت حاکمیت فناوری اطلاعات

به طور مستمر وابستگي سازمان‌ها به فناوري اطلاعات افزايش مي‌يابد. با گذشت زمان شمار بيشتري از فرآيندهاي کسب‌وکار با کمک کامپيوتر کنترل مي‌شود و تمرکز آنها بر فناوري اطلاعات خواهد بود. تحقيقات ITGI نشان مي‌دهد که 91% از سازمان‌ها در هر اندازه و فعاليتي بر اين باورند که فناوري اطلاعات نقش حياتي در موفقيت کسب‌وکاري که آنها ارائه مي‌نمايد ايفا مي‌کند. از سوي ديگر پيچيدگي فناوري اطلاعات روز به روز افزايش مي‌يابد. در اين حال بسياري از سازمان‌ها خدمات فناوري اطلاعات خود ... ادامه مطلب

نقش‌های متناقض و هم‌افزایITIL

پياده‌سازي کامل ITIL، حدود 40 نقش جديد در سازمان ايجاد مي‌کند. در بسياري از سازمان‌ها برخي از فرآيندها اهميت چنداني در سازمان ندارند و ممکن است کليه نقش‌هاي آن فرايند را يک نفر ايفا نمايد. در سازمان‌هاي کوچک و يا حتي بزرگي که تنها قسمتي از ITIL را پياده‌سازي کرده‌اند، يک نفر به طور همزمان چندين نقش را هدايت مي‌کند. در هيچ يک از کتاب‌هايITIL به وضوح گفته نشده است که آيا افراد مي‌توانند يک نقش منفرد و يا چند نقش ... ادامه مطلب

کوبیت (COBIT) و راهبری فناوری اطلاعات (IT Governance)

چكيده مديران ارشد سازمان تأثير قابل توجهي را که فناوري اطلاعات مي‌تواند روي موفقيت سازمان داشته باشد، درک کرده‌اند. مديران اميدوارند که درک و شناخت خود را از روشهاي مبتني بر فناوري اطلاعات که به کار برده شده است و نيز احتمال به کار بردن موفقيت‌آميز آن را براي کسب مزيت رقابتي افزايش دهند. بنابراين هيئت مديره و مديران اجرايي نياز دارند که مديريت و نظارت روي IT را افزايش دهند، براي اينکه اطمينان يابند که IT سازمان، استراتژيها و هدفهاي سازمان را ... ادامه مطلب

ارتباط SIX SIGMS با ITIL

ارائه ي خدمات IT با کيفيت بالا و حداقل هزينه به عنوان يک اولويت براي مديران IT به شمار مي رود. به اين دليل که IT به جزء لاينفک تجارت و فرايندهاي حياتي تجاري تبديل شده است، نياز به همسو کردن اهداف کسب و کار با IT از اهميت زيادي برخوردار است. سوالاتي که در اينجا مطرح مي شود اين است که: چگونه مي توان اهداف کسب و کار با اهداف IT همسو کرد؟ IT چگونه مي تواند بهبود کسب و کار و ... ادامه مطلب
صفحه 6 از 6« اول...23456