ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت مطابق با چارچوب ITIL v3 و همسو با استاندارد ISO/IEC 20000

صفحه اول » Portfolio Items » ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت مطابق با چارچوب ITIL v3 و همسو با استاندارد ISO/IEC 20000
ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت مطابق با چارچوب ITIL v3 و همسو با استاندارد ISO/IEC 20000
4.5 (90%) 2 نظر

این پروژه در شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان کارفرما و در سال 1391 انجام شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید