ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مطابق با چارچوب ITIL v3 و Cobit 5 همسو با استاندارد ISO/IEC 20000

صفحه اول » Portfolio Items » ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مطابق با چارچوب ITIL v3 و Cobit 5 همسو با استاندارد ISO/IEC 20000
ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مطابق با چارچوب ITIL v3 و Cobit 5 همسو با استاندارد ISO/IEC 20000
5 (100%) 1 نظر

پروژه ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مطابق با چارچوب ITIL v3 و Cobit 5 همسو با استاندارد ISO/IEC 20000 بنا به درخواست مدیریت محترم فناوری اطلاعات گروه انرژی دانا در ابتدای سال 1393 به انجام رسید.

خروجی ارزیابی هایی از این دست تعیین کننده نقشه راه (Raodmap) پروژه های بهبود فرآیندهای فناوری اطلاعات در سازمانها خواهد بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید