پیاده سازی و استقرار فرآیندهای چارچوب ITIL در شرکت سایپا یدک

صفحه اول » Portfolio Items » پیاده سازی و استقرار فرآیندهای چارچوب ITIL در شرکت سایپا یدک
پیاده سازی و استقرار فرآیندهای چارچوب ITIL در شرکت سایپا یدک
نمره بدهید

پاییز 93 زمان آغاز پروژه استقرار فرآبندهای ITIL در واحد فناوری اطلاعات شرکت سایپا یدک توسط تیم مشاوره شرکت مشاوره مدیریت رایزن سامانه بوده است. این پروژه قرار است در حین اجرا، علی رغم استقرار فرآیندهای کلیدی چارچوب ITIL در این سازمان به اصلاح فرهنگ سازمانی فناوری اطلاعات نیز بپردازد.

دیدگاه خود را ثبت کنید