طرح ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس COBIT

صفحه اول » Portfolio Items » طرح ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس COBIT
طرح ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس COBIT
5 (100%) 3 نظر

این پروژه در شرکت ایران ترانسفو به عنوان کارفرما و در سال 1388 انجام شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید