طرح ارزیابی وضع موجود بمنظور استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات

صفحه اول » Portfolio Items » طرح ارزیابی وضع موجود بمنظور استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات
طرح ارزیابی وضع موجود بمنظور استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات
5 (100%) 2 نظر

این پروژه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان کارفرما و در سال 1390 انجام شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید