طرح ارزیابی ITIL و توسعه نقشه فناوری اطلاعات بر اساس COBIT

صفحه اول » Portfolio Items » طرح ارزیابی ITIL و توسعه نقشه فناوری اطلاعات بر اساس COBIT
طرح ارزیابی ITIL و توسعه نقشه فناوری اطلاعات بر اساس COBIT
5 (100%) 1 نظر

این پروژه در شرکت سردساز خودرو به عنوان کارفرما و در سال 1389 انجام شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید