پیاده سازی برخی از فرآیندهای چارچوب ITIL در شرکت ذوب آهن اصفهان

صفحه اول » Portfolio Items » پیاده سازی برخی از فرآیندهای چارچوب ITIL در شرکت ذوب آهن اصفهان
پیاده سازی برخی از فرآیندهای چارچوب ITIL در شرکت ذوب آهن اصفهان
نمره بدهید

در تابستان 1393 و بنا به درخواست مدیریت محترم واحد فناوری اطلاعات شرکت ذوب آهن اصفهان، برخی از فرآیندهای ITIL توسط تیم مشاوره رایزن سامانه گستر به عنوان گام اول از پروژه ای بلند مدت در این شرکت پیاده سازی شد.

دیدگاه خود را ثبت کنید