آموزشهای تخصصی
مرکز آموزش رایزن سامانه گستر امروز، پس از برگزاری بیش از 250 کارگاه آموزشی در کنار نمایندگی موسسات معتبر بین المللی چون ITPreneurs هلند و SimpliLearn آمریکا، در حوزه های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات یکی از برترین مراکز پیشگام و فعال در زمینه آموزشهای تخصصی این حوزه میباشد.

توضیحات بیشتر
مشاوره و پیاده سازی
واحد مشاوره “رایزن سامانه گستر” توانسته است تا به امروز با بهره گیری از کارشناسان خبره خود در حوزه های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات (ITIL, COBIT, ISO 20000, Service Desk, PRINCE2 و …) به ارائه خدمات مشاوره ای کارآمدی در این حوزه مبادرت ورزد.

توضیحات بیشتر
راهکارهای نرم افزاری
این مجموعه به عنوان نماینده انحصاری شرکت “ماروال انگلستان” در ایران، ارائه دهنده خدمات مشاوره، فروش، راه اندازی و پشتیبانی سامانه نرم افزاری این شرکت به نام MSM به عنوان یکی از برترین محصولات نرم افزاری حوزه مدیریت فناوری اطلاعات (برخوردار از 15 فرآیند PinkVerify شده) میباشد.

توضیحات بیشتر
چرا ما را انتخاب کنید ؟
آزمونهای بین المللی ITIL و PRINCE2 با شرایط ویژه

آزمونهای بین المللی ITIL و PRINCE2 با شرایط ویژه


آیا میدانستید ؟
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهرانآیا میدانستید “سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران” اولین سازمان ایرانی است که با بهره گیری از مشاوره شرکت مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 20000:2011 گردیده است؟

خدمات ما در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
– طراحی و تدوین کاتالوگ خدمات فنی و تجاری دپارتمان فناوری اطلاعات
– ارزیابی میزان بلوغ واحد میز خدمت (Service Desk) جهت استقرار آن در سازمان
– طراحی مجدد ساختار سازمانی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان
– ارزیابی آمادگی سازمان جهت استقرار ITSM و ارائه نقشه راه
– بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ITIL
– اخذ استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/IEC 20000:2011
خدمات ما در حوزه مدیریت حاکمیت فناوری اطلاعات
– پیاده‌سازی حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب COBIT 5
– ارزیابی بلوغ حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ارزیابی COBIT 5
خدمات ما در حوزه مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات
– ارائه نقشه راه و سند راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات
خدمات ما در حوزه ابزارهای حوزه مدیریت فناوری اطلاعات
– مشاوره، فروش، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی ابزار MSM محصول شرکت Marval انگلستان جهت استقرار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
برخی از مشتریان خدمات آموزشی و مشاوره ای ما

(0)