پرسشنامه شرکت در جلسات ماروال Marval

صفحه اول » پرسشنامه شرکت در جلسات ماروال Marval

Marval انگلستانمرکز مشاوره شرکت رایزن سامانه گستر به عنوان نماینده رسمی شرکت ماروال (Marval) انگلستان در ایران، ارائه کننده یکی از برترین ابزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به نام MSM، در نظر دارد تا به منظور معرفی بیشتر این محصول در بازار، جلساتی را جهت معرفی قابلیتهای این ابزار طی روزهای آینده (بزودی) برگزار نماید. چنانچه گمان میکنید که این ابزار میتواند در سازمان شما اثربخش بوده و تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این سامانه را دارید، فرم زیر را تکمیل نمایید.

توجه داشته باشید که با توجه به وجود محدودیت در تعداد برگزاری جلسات و افراد قابل پذیرش، دسته بندی و اولویت بندی افراد بر اساس اطلاعات درج شده در فرم زیر انجام خواهد شد. لذا حتی المقدور سعی نمایید تا پرسشهای مطرح شده را با دقت، صادقانه و بصورت کامل پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام شرکت/سازمان/موسسه (الزامی)

سمت شما در سازمان (الزامی)

سابقه حضور در سمت فعلی (الزامی)

تعداد پرسنل سازمان (الزامی)

تعداد نفرات شاغل در واحد فناوری اطلاعات (الزامی)

تلفن ثابت و همراه (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

- آیا واحد فناوری اطلاعات در سازمان شما خدمات متمایزی به جز خدمات پایه ای (نظیر: اینترنت، ایمیل، اتوماسیون اداری، شبکه داخلی و ...) نیز ارائه میکند؟ چنانچه پاسخ شما مثبت است لطفا برخی از آنها را نام ببرید.

- آیا در حال حاضر از ابزار مشخصی جهت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (حداقل در رابطه با مدیریت حوادث) استفاده میکنید؟ چنانچه پاسخ شما مثبت است نام ابزار مربوطه را ذکر کنید.

- چه نیازی شما را تشویق به تهیه ابزار و یا جایگزینی ابزارهای فعلی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) در سازمان شما میکند؟

- چنانچه تمایل به تهیه ابزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) داشته باشید، اولویت شما در تصمیم گیری بر اساس کدام قابلیت چنین ابزاری خواهد بود؟ (نام ببرید)

- آیا در سازمان شما اقدامی جهت استقرار چارچوب ITIL و یا استاندارد ISO/IEC 20000 انجام شده؟ چنانچه پاسخ شما مثبت است، در حال حاضر در چه مرحله ای هستید؟

- میزان آشنایی شما با چارچوب ITIL و استاندارد ایزو 20000 به چه میزان است؟ آیا در این رابطه دوره آموزشی گذرانده اید؟