دوره های پیش رو

صفحه اول » دوره های پیش رو

جهت کسب اطلاعات در رابطه با هر یک از دوره ها، برروی عنوان آن کلیک کنید.

عنوان دوره زمان برگزاری
دوره ۲۰۱۱- ITIL Foundation V3 (چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات) ۳ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
دوره COBIT Foundation 5 (چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات) ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
دوره اسکرام مستر حرفه ای – Professional Scrum Master ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
دوره Service Desk (میز خدمات فناوری اطلاعات) ۸ و ۹ خرداد ۱۳۹۳
دوره Prince 2 Foundation (مدیریت پروژه با استفاده از چارچوب پرینس) 21 الی 23 خرداد ۱۳۹۳
دوره Cloud Essentials (دوره آشنایی با الزامات رایانش ابری) ۵ و ۶ تیرماه ۱۳۹۳