دوره بین المللی PRINCE2 Practitioner (مدیریت پروژه با استفاده از چارچوب پرینس)

صفحه اول » دوره بین المللی PRINCE2 Practitioner (مدیریت پروژه با استفاده از چارچوب پرینس)

عنوان دوره : دوره پیشرفته چارچوب PRINCE 2
طول دوره : 2 روز (از ساعت 8 الی 17)
معرفی دوره :
چارچوب PRINCE 2 – مختصر شده PRojects IN Controlled Environments – روشی ساده و کاربردی و یکی از موفق‌ترین چارچوب‌ها برای مدیریت انواع پروژه‌ها خصوصاً پروژه‌های فناوری اطلاعات می‌باشد. این دوره 2 روزه به عنوان دوره تکمیلی دوره PRINCE2 Foundation تهیه و ارائه گردیده است تا شرکت کنندگان دوره مذکور بتوانند آنچه را بصورت عمومی و بعضا اجمالی در آن دوره آموخته اند، بصورت خاص و اثربخش به عنوان یک متدولوژی مدیریت پروژه در پروژه های خود مورد استفاده قرار دهند.

این دوره برای افرادی که بصورت روزانه در حال کار برروی پروژه هستند طراحی شده است. دوره با ارائه دانش کاربردی به بررسی نحوه بکارگیری روش PRINCE2 در مدیریت پروژه ها میپردازد.

مخاطبین :

 • آن دسته از افرادی که قصد بکارگیری چارچوب Prince 2 را دارند
 • مدیران پروژه
 • رهبران و مدیران تیم پروژه
 • کارکنان پشتیبانی پروژه
 • واحدهای پروژه‌ای
 • مشاوران و واحدهای امور تدارکات و قراردادها

اهداف دوره :
در انتهای این دوره شما مفاهیم زیر را فرا خواهید گرفت:

 • درک و نحوه اعمال اصول و قواعد چارچوب Prince 2
 • درک ضرورت استفاده و پیاده سازی PRINCE2
 • مدیریت کیفیت، ریسک و منافع
 • ارائه پروژه مطابق با زمانبندی و بودجه تعریف شده مطابق با طرح تجاری (Business Case)
 • ویژه سازی PRINCE2 متناسب با نیاز محیط های پروژه های مختلف

پیشنیاز:
پیشنیاز شرکت در این دوره، گذراندن دوره PRINCE2 Foundation میباشد.