دوره TOGAF 9 Foundation-Level1 (دوره آشنایی با چارچوب TOGAF – سطح ۱)

صفحه اول » دوره TOGAF 9 Foundation-Level1 (دوره آشنایی با چارچوب TOGAF – سطح ۱)
دوره TOGAF 9 Foundation-Level1 (دوره آشنایی با چارچوب TOGAF – سطح ۱)
3.3 (65%) 4 نظر
عنوان دوره : دوره آشنایی با چارچوب TOGAF (سطح 1)
طول دوره : 2 روز (از ساعت 8 الی 17)
معرفی دوره :
دوره آشنایی با چارچوب TOGAF (سطح 1) مقدمه‌ای بر مفاهیم اولیه TOGAF بوده و نمونه‌های فراوانی از محصولات قابل ارائه در معماری سازمانی را به شرکت‌کنندگان معرفی می‌نماید. در انتهای این دوره شرکت‌کنندگان ساختار و مفاهیم پایه TOGAF9 را به خوبی فرا می‌گیرند و با اصول کلیدی معماری سازمانی مبتنی بر TOGAF آشنا خواهند شود.

مخاطبین :

 • افرادی که تمایل به آشنایی مفاهیم اولیه‌ای پیرامون TOGAF9 را دارند.
 • متخصصانی که در یک پروژه معماری سازمانی فعالیت دارند و در راستای برنامه‌ریزی، اجرا، توسعه و ارائه پروژه نیاز به دانش پایه‌ای از TOGAF9 دارند.
 • معماران سازمانی که قصد آشنایی اولیه با TOGAF9 را دارند.
 • معماران سازمانی که قصد اخذ گواهینامه سطح 2 را داند.

اهداف دوره :
در انتهای این دوره شما مفاهیم زیر را فرا خواهید گرفت:

 • مفاهیم پایه و مقدماتی معمای سازمانی و TOGAF
 • مفاهیم کلیدی TOGAF9
 • آشنایی با چرخه ADM و اهداف هر یک از فازها و نیز چگونگی تطبیق آن در سازمان
 • آشنایی با مفهوم پیوستگی سازمانی و هدف آن و نیز بخش‌های اصلی آن
 • تاثیر هر یک از گام‌های چرخه ADM بر موفقیت معماری سازمانی
 • تکینک‌ها و خطوط راهنمای ADM
 • تاثیر حاکمیت معماری در چرخه توسعه معماری
 • آشنایی با مفاهیم دیدگاه و نقطه‌نظر و نقش هر یک از آنها در ارتباط با ذینفعان
 • آشنایی با مفهوم building blocks
 • محصولات قابل ارائه کلیدی چرخه ADM
 • مدل‌های مرجع TOGAF
 • برنامه اخذ گواهی در TOGAF

پیشنیاز:
هیچ پیشنیازی برای این دوره نیاز نمی‌باشد، هر چند توصیه می‌شود که شرکت‌کنندگان در حوزه فناوری اطلاعات تجربه کاری داشته باشند.