رایانش ابری (Cloud Computing) چیست ؟

صفحه اول » مقالات تخصصی » مقالات تخصصی » رایانش ابری (Cloud Computing) چیست ؟
رایانش ابری (Cloud Computing) چیست ؟
5 (100%) 5 نظر

رایانش ابری گامی دیگر در تحول اینترنت است؛ تحولی که میتواند همه چیز -از قدرت پردازش گرفته تا زیر ساخت آن، برنامه ها، از فرآیندهای تجاری گرفته تا تعاملات شخصی – را به شما در قالب یک خدمت در هر مکان و هر زمان ارائه کند. منظور از واژه “ابر” در رایانش ابری مجموعه ای از سخت افزار، شبکه، فضای ذخیره سازی، خدمات و واسط کاربری که با یکدیگر ادغام شده اند تا بتوانند مفهوم رایانش (پردازش) را در غالب یک خدمت ارائه کنند. خدمات ابری شامل ارائه نرم افزار، زیرساخت و فضای ذخیره سازی برروی اینترنت (چه به عنوان اجزاء مستقل و یا در قالب یک بسته کامل) بر اساس خواسته کاربر میباشد.

مدلهای رایانش ابری عبارتند از :

  • زیر ساخت به عنوان خدمت (Infrastructure as a Service – IaaS)
  • بستر به عنوان خدمت (Platform as a Service – PaaS)
  • نرم افزار به عنوان خدمت (Software as a Service – SaaS)

رایانش ابری دارای چهار خصوصیت اساسی است :

  • ارتجاعی بودن، یعنی برخورداری از قابلیت کوچک شدن و یا بزرگ شدن مقیاس
  • انتخاب آزاد در تخصیص منابع و آزادسازی خودکار آنها
  • واسطهای کاربری برنامه نویسی
  • پشتیبانی از مدل هزینه ای “پرداخت در مقابل استفاده” (Pay As You Go)

انعطاف پذیری قابل توجه، بارزترین موردی است که اشخاص و کسب و کارها را برای حرکت به سمت رایانش ابری ترغیب کرده است.

در دنیای ابری نقشهای بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال:

  • کاربر نهایی که هیچ احتیاجی به دانستن فناوری پشت پرده ندارد
  • مدیریت کسب کار که میبایست مسئولیت استقرار داده ها و یا خدمات را که برروی ابر مستقر میشوند بپذیرد؛ ارائه کنندگان سرویسهای ابری میبایست شرایط قابل پیش بینی و تضمین شده ای از سطوح خدمات و امنیت را به مشتریان ارائه کنند.
  • ارائه کنندگان خدمات ابری که مسئولیت پاسخگویی در مقابل داراییهای فناوری اطلاعات و نگهداری آنها را خواهند داشت

cloud3

یادآوری :
رایانش ابری در قالب مدلهای مختلفی ارائه میشود : ابرهای عمومی (Public Clouds)، ابرهای خصوصی (Private Clouds)، و ابرهای هایبریدی (Hybrid Clouds) که تلفیقی از ابرهای عمومی و خصوصی هستند.

رایانش ابری بطور کلی میتواند روش استفاده سازمانها از فناوری جهت ارائه خدمات به مشتریان، شرکا و تامین کنندگان را دگرگون سازد. برخی از کسب کارها مانند گوگل و آمازون در حال حاضر بیشتر منابع فناوری اطلاعات خود را برروی ابر مستقر کرده اند. آنها به این نتیجه رسیده اند که این کار میتواند بسیاری از پیچیدگیها و محدودیتها را از فضای رایانش (پردازش) مانند فضای فیزیکی، زمان، انرژی و هزینه را در مقایسه با روشهای سنتی حذف نماید.

دیدگاه خود را ثبت کنید