رهبران بزرگ از ریسک کردن هراسی ندارند!

صفحه اول » مقالات تخصصی » مقالات عمومی » رهبران بزرگ از ریسک کردن هراسی ندارند!
رهبران بزرگ از ریسک کردن هراسی ندارند!
نمره بدهید

آیا برای رهبر موفق بودن ریسک پذیر بودن هم لازم است ؟ این سوال برای خیلی از جوانانی که میخواهند مدیران و رهبران موفقی باشند مطرح است. جواب ساده است: بله باید ریسک پذیر هم بود؛ در ادامه به چهار رویکردی که باید نسبت به ریسک پذیری داشته باشید میپردازیم.

1.اجتناب از شخصی سازی ریسک
اکثر مردم هویت شخصی خود را در لفافه لقب شغلی و منصب خود قرار داده و به نقش حرفه ای خود اجازه می دهند که هویت انسانی آنها را تعریف و تشریح کند، در نتیجه تصمیم گیریهای حرفه ای بی آنکه لازم باشد تحت تاثیراین ترس قرار می گیرد که تصمیم های اشتباه اثر منفی بر تعریف آنها به عنوان یک انسان داشته باشد. برای موفقیت در شغل خود باید یاد بگیرید که حرفه تان و هویت انسانیتان را در ذهن خود تفکیک کنید.

2.خود را با افراد باهوش تر از خود احاطه کنید
برنظر خودتان تکیه کنید و آن را با قضاوت کسانی که مورد اعتماد شما هستند آزمایش کنید. تیمی از متخصصان گردهم بیاورید که با برهم افزایی در راستای ساختار چشم اندازهای شما کار کنند تا شما را در موقعیتی ایده آل قرار دهند که اعتماد به نفس خود را حفظ کنید حتی وقتی هدفتان پر ریسک باشد.

3.روابطتان با مدیر را مدیریت کنید
اگر بستری از احترام و اعتماد متقابل وجود داشته باشد مدیران بازخورد منفی کمتری به شما بر می گردانند حتی زمانی که جهت گیری یا ایده جدید شما غیر موثر باشد، در نهایت آنها می دانند که شما با نیت خوب آن را انجام داده اید.

4.خودتان را برای شکست آماده کنید
خوبست که برنامه منسجمی داشته باشید ولی گاهی اوقات کوچکترین ریسک ها روی کاغذ می توانند به ضربه ای قابل توجه تبدیل شوند. برای چیزهایی آماده باشید که نه تنها از دیدگاه عملیاتی بلکه از نقطه نظر رهبری هم ممکن است اشتباه باشند.

منبع : اینجا

دیدگاه خود را ثبت کنید