معرفی چارچوبی با هدف تحقق ارزش آفرینی خدمات فناوری اطلاعات برای کسب‌ و کار

صفحه اول » مقالات تخصصی » مقالات تخصصی » معرفی چارچوبی با هدف تحقق ارزش آفرینی خدمات فناوری اطلاعات برای کسب‌ و کار
معرفی چارچوبی با هدف تحقق ارزش آفرینی خدمات فناوری اطلاعات برای کسب‌ و کار
نمره بدهید

ROI

در محیط اقتصادی بسیار فرار عصر حاضر و نیز تغییر سریع چشم‌اندازهای بهروش‌های فناوری اطلاعات، مدیران فناوری اطلاعات در راستای ایجاد تعادلی میان اولویت‌های بیشمار رقابتی و بودجه در حال کاهش فناوری اطلاعات در تقلا هستند. در تمام این تغییرات، یکی از چالش‌های مهمی که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند، بیان ارزش خدمات فناوری اطلاعات به زبان قابل فهم برای کسب‌وکار است. تجربه نشان می‌دهد آن دسته از مدیران فناوری اطلاعات که درک روشنی از همسویی خدمات فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب‌وکار خود دارند، بهتر می‌توانند تصمیماتی پیرامون تمامی حوزه‌های فناوری اطلاعات شامل برنامه‌ریزی فنی منابع و تخصیص بودجه تا پیاده‌‌سازی بهروش‌ها و خدمات جدید اتخاذ نمایند.
سازمان‌ها در حال پیاده‌سازی بهروش‌ها و چارچوب‌های زیادی مانند ITIL, Cobit, Val IT, … را در راستای مواجه با چالش‌های فناوری اطلاعات هستند. ولی سوالی که بسیاری از آنان هنگام پیاده‌سازی این چارچوب‌ها با آن درگیر هستند، این است که پیاده‌سازی از کجا آغاز می‌شود و میزان ارزشی که این چارچوب‌ها برای کسب‌وکار به ارمغان می‌آورند، چگونه کمی‌سازی و سنجش می‌شود.
در راستای فائق آمدن بر چالش‌های فوق، مدیران فناوری اطلاعات می‌توانند روش جدید تفکر تحت عنوان «مدیریت مبتنی بر ارزش (VBA)» را در سازمان خود بکار بندند. این روش به آنها در تعیین ارزش واقعی خدمات فناوری اطلاعات کمک می‌نماید و در اولین گام مدیران فناوری اطلاعات را متقاعد می‌کند تا میان طراحی و ارائه خدمات و نیز پشتیبانی و نگهداری خدمت تمایز قائل شوند. VBA زبان مشترکی برای سنجش، ردیابی و ارتباط با کاربران با هدف همسویی بیشتر خدمات فناوری اطلاعات با اهداف ذینفعان ارائه می‌نماید.
مدل VBA مبتنی بر سه ارزش زیر است:
• زنجیره ارزش فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات چگونه خدمات را طراحی و ارائه می‌نماید؟
• سبد خدمات فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات چه خدماتی را ارائه می‌نماید؟
• درک ارزش فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات چگونه اطلاعات را به دانش و فرصتی برای نوآوری تبدیل می‌کند؟
زنجیره ارزش فناوری اطلاعات بر این تمرکز دارد که چگونه می‌توان مجموعه‌ای از عملکردها، روش‌های کاری، فرایندها و مهارت‌ها را در راستای طراحی، ارائه و پشتیبانی خدمات ارزش‌ آفرین برای کسب‌وکار در کنار یکدیگر قرار داد.
رویکرد طراحی سبد خدمات فناوری اطلاعات VBA بر آن دسته از خدماتی که واحد فناوری اطلاعات ارائه می‌نماید تمرکز نموده و الزامات خدمت، هزینه‌های ارائه خدمات، ارزش هر خدمت برای کسب و کار و … را مورد شناسایی قرار می‌دهد.
رویکرد درک ارزش فناوری اطلاعات VBA بر خلق فرصت‌های بهبود خدمات فناوری اطلاعات و ایده‌هایی برای نوآوری در خدمت در راستای ارزش‌آفرینی خدمات تمرکز دارد.
VBA راهکارهایی پیرامون کاهش هزینه بدون کاهش ارزش‌افرینی خدمات فناوری اطلاعات، مدیریت منابع در راستای تحقق و نیازهای اهداف کسب‌وکار و سنجش مستمر بهبود خدمات ارائه می‌نماید. منافع حاصل از این رویکرد عبارت است از:
• درک بهتر و عمیق‌تری از خدمات ارائه شده از سوی واحد فناوری اطلاعات در قالب سبد جامع خدمات فناوری اطلاعات
• ثبت جزیی‌تر و دقیق‌تر هزینه‌های مالکیت و بازگشت سرمایه هر یک از خدمات فناوری اطلاعات
• ارتقای توانمندی واحد فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی پیرامون نوسانات تقاضاهای کسب‌وکار برای هر یک از خدمات فناوری اطلاعات
• همسویی بهتر منابع شامل زمان، نیروی انسانی، زیرساخت و سرمایه با استراتژی‌های کسب‌وکار
• مطلع بودن سازمان از نقش فناوری اطلاعات در افزایش ارزش کسب‌وکار

منبع: http://www.emtecinc.com/assets/uploads/whitepapers/Emtec_VBM_wp.pdf

دیدگاه خود را ثبت کنید