وبینار ضبط شده: ارتباط TOGAF و دیگر چارچوبهای فناوری اطلاعات (ITIL, COBIT, PRINCE2)

صفحه اول » مقالات تخصصی » چندرسانه ای » وبینار ضبط شده: ارتباط TOGAF و دیگر چارچوبهای فناوری اطلاعات (ITIL, COBIT, PRINCE2)
وبینار ضبط شده: ارتباط TOGAF و دیگر چارچوبهای فناوری اطلاعات (ITIL, COBIT, PRINCE2)
4.3 (86.67%) 3 نظر
امروزه یکی از چالشهای کلیدی سازمانها انتخاب چارچوب و بهروش مناسبی جهت بهبود عملکرد سازمان است. آشنایی با این چارچوبها در کنار درک درستی از روابط و وابستگی بین آنها میتواند کمک شایانی به اتخاذ تصمیمات بهتر بنماید.
در این وبینار که توسط موسسه ITPreneurs هلند برگزار شده، به بررسی ارتباط چارچوب TOGAF با دیگر چارچوبهای شناخته شده حوزه مدیریت فناوری اطلاعات نظیر ITIL, COBIT و PRINCE۲ پرداخته شده است.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید