مالک تازه ای برای PRINCE2 ،ITIL ،MSP و دیگر چارچوبهای شناخته شده!

صفحه اول » مقالات تخصصی » مقالات عمومی » مالک تازه ای برای PRINCE2 ،ITIL ،MSP و دیگر چارچوبهای شناخته شده!
مالک تازه ای برای PRINCE2 ،ITIL ،MSP و دیگر چارچوبهای شناخته شده!
نمره بدهید

Axelosاز ابتدای بوجود آمدن دانش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت پورتفولیو و پروژه تا انتهای سال 2011، متخصصین این حوزه ها، نیازهای خود در زمینه های مختلف مانند آموزش، مشاوره، ابزار و محصولات فنی، نرم افزارهای آموزشی و آمادگی آزمون، مقالات، کتب و غیره را از مراجع گوناگونی مانند APMG ،Pink Elephant، ITSMf، TSO، EXIN، LCS، Peoplecert و غیره جستجو می کردند. البته لازم به توضیح است تمامی این مراکز و مراجع تحت اعتبار مالک اصلی این دانش ها یعنی Office of Government Commerce – OGC فعالیت می کردند اما با وجود این، افراد دچار سردرگمی زیادی جهت آشنایی با این مراکز و درجه اعتبار آنها و تشخیص آنها از مراجع غیرمعتبر می شدند.
از سال 2011 مدیران و مالکین این دانش ها سعی در یکپارچه نمودن موارد اشاره شده جهت جلوگیری از سردرگمی متخصصین و احتمالاً جلوگیری از بهره برداری افراد سودجو نمودند و از ابتدای سال 2012، تقریباً تمامی این موضوعات زیر نظر مرجع رسمی Cabinet Office و به نمایندگی از بالاترین مقام بریتانیا یعنی Her Majesty’s Government – HMG، به دنیا ارائه می شد.
در آن مقطع مشکل دیگری پدید آمد و آن دامنه زیاد فعالیتهای Cabinet Office به عنوان مرجعی جهت سیاست گذاری کلان و تدوین چشم اندازهای بریتانیا در تمامی زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و ورزشی بود. همین گستردگی فعالیتها در کنار نیاز به فعالیتهای تخصصی در دو حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت پورتفولیو و پروژه و سیاستی مبنی بر حذف تشریفات موجود در Cabinet Office، مدیران آن مجموعه و HMG را بر آن داشت تا در 26 آوریل 2013 طی اعلامیه ای پرده از تاسیس نهادی با نام AXELOS بردارند که تمامی فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت پورتفولیو و پروژه به آن واگذار خواهد شد.
AXELOS با انتقال تمامی مالکیتها، حقوق و تجربیات گذشته فعالیت رسمی خود را از ابتدای سال 2014 آغاز نموده و مرجع رسمی تمامی فعالیتها در حوزه های زیر خواهد بود:

  • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL®
  • مدیریت پروژه PRINCE2®
  • مدیریت ریسک (Management of Risk® (MOR
  • مدیریت برنامه (Managing Successful Programmes® (MSP
  • دفتر پورتفولیو، برنامه و پروژه (Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O
  • مدیریت پورتفولیو (Management of Portfolios® (MOP
  • مدیریت ارزش (Management of Value® (MOV

تمامی فعالیتهای AXELOS در دو حوزه ارائه آموزش، برگزاری آزمون، مشاوره فنی، تربیت مشاور و ممیز، ارائه نرم افزار، فروش کتاب، ارائه مقالات و راهکارها، نشر استانداردها و مدلها و یا بررسی صلاحیت و تایید افراد و شرکتهای متقاضی ارائه خدمات فوق صورت می پذیرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید