چند علت عمده شکست پروژه‌های ITIL

صفحه اول » مقالات تخصصی » مقالات عمومی » چند علت عمده شکست پروژه‌های ITIL
چند علت عمده شکست پروژه‌های ITIL
5 (100%) 6 نظر

در لیست زیر به 14 عنوان از مهمترین عناوین و دلایل شکست پروژه های ITIL اشاره شده است. شما میتوانید با لحاظ نمودن این موارد و با کمک گرفتن از اقدامات پیشگیرانه به موفقت پروژه خود کمک کنید.

 1. فقدان حمایت مدیریت ارشد
 2. صرف زمان زیاد بر دیاگرام‌های پیچیده فرایندها
 3. عدم ایجاد دستورالعمل‌های کاری
 4. عدم تخصیص مناسب مالکین فرایند
 5. تمرکز زیاد بر عملکرد
 6. سعی در پیاده‌سازی حجم زیادی از فرایندها در گام ابتدایی پروژه
 7. شکست در حفظ آهستگی و پیوستگی پروژه پیاده‌سازی ITIL
 8. غفلت از دیگر چارچوب‌های همسو با ITIL که پیاده‌سازی این چارچوب را تقویت می‌بخشد. مانند COBIT, Six Sigma, CMMI, …
 9. آشنایی محدود با چارچوب ITIL
 10. پیاده‌سازی این چارچوب با هدف تحقق اهداف زیرساختی
 11. توسعه نادرست و ناکارآمد نمونه تجاری
 12. مدیریت پروژه ضعیف
 13. عدم توجه به نیروی انسانی درگیر در پروژه و تمرکز بیش از حد بر فناوری
 14. نیروی انسانی درگیر در پروژه بیش از حد در کارهای جاری و روزمره خود درگیر هستند و وقت آزادی برای انجام پروژه ITIL ندارند.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید