نه گام در راستای موفقیت در سیستم مدیریت پیکره‌بندی

صفحه اول » مقالات تخصصی » مقالات عمومی » نه گام در راستای موفقیت در سیستم مدیریت پیکره‌بندی
نه گام در راستای موفقیت در سیستم مدیریت پیکره‌بندی
نمره بدهید

هیچ شکی نیست که ITIL یک مرجع مورد پذیرش برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می‌باشد. کتاب‌های مرجع ITIL اطلاعات جامعی پیرامون هر یک از فرآیندهای آن در چرخه عمر خدمت ارائه می‌نماید. ولی این بدان معنا نیست که هر فردی که این کتاب‌ها را به طور کامل مطالعه کند، قادر به پیاده‌سازی کامل آنها خواهد بود. در بسیاری از موارد تجربه نیز نقش مهمی در پیاده‌سازی فرایند خواهد داشت و به کمک دانش اخذ شده می‌آید. به عنوان نمونه کتاب ITIL برای پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دارایی و پیکره‌بندی خدمت، 5 فعالیت کلیدی عنوان کرده است که عبارتند از: 1)مدیریت و برنامه‌ریزی، 2) شناسایی اقلام پیکره‌بندی، 3) کنترل پیکره‌بندی، 4)حسابرسی وضعیت اقلام و گزارش‌دهی پیرامون آن و 5)ممیزی و تایید سیستم پیکره‌بندی.
فعالیت‌های فوق مهم می‌باشد، ولی گام به گام شما را جهت پیاده‌سازی این فرآیند کمک نمی‌کند. به عنوان مثال اولین گام و حیاتی‌ترین مرحله در این فرآیند توافق بر میزان سطحی از اقلام پیکره‌بندی خدمت است که باید در آن وارد شد، در حالی که در این فعالیت‌ها به آن اشاره‌ای نشده است.
نه گام زیر شما را در پیاده‌سازی اثربخش فرایند مدیریت پیکره‌بندی کمک می‌کند:

  1. استقرار خط‌مشی و چارچوب حاکمیتی
  2. تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌های فرآیند
  3. ارتباط میان این فرایند با دیگر فرایندها و تعیین میزان استفاده دیگر بخش ها از این فرایند
  4. تعیین انواع مختلف سوابقی که نیاز به ثبت آنها در سیستم مدیریت پیکره‌بندی می‌باشد.
  5. شناسایی مخازن داده‌ای موجود
  6. شناسایی ابزارهای موجود در راستای پشتیبانی از فرآیند
  7. تصمیم‌گیری پیرامون مدل نام‌گذاری و طبقه‌بندی اقلام پیکره‌بندی
  8. تصمیم‌گیری پیرامون ساختار سیستم مدیریت پیکره‌بندی
  9. استقرار روش‌های اجرایی بهبود فرایند

با کمک نه گام فوق، شما قادر خواهید بود فرایند مدیریت پیکره‌بندی سازمان خود را بدون هیچ مخاطراه‌ای و با اثربخشی فراوان به خوبی طراحی نمایید

دیدگاه خود را ثبت کنید