ITIL از افسانه تا واقعیت !

صفحه اول » مقالات تخصصی » مقالات عمومی » ITIL از افسانه تا واقعیت !
ITIL از افسانه تا واقعیت !
4 (80%) 3 نظر

با توجه به رشد پیاده‌سازی ITIL در اقصی نقاط جهان و در تمامی صنایع مختلف، هنوز تعابیر نادرستی پیرامون این چارچوب مورد علاقه مدیران فناوری اطلاعات وجود دارد. برخی از مهمترین این تعابیر عبارتند از:
– افسانه: تمامی مواردی که برای پیاده‌سازی ITIL مورد نیاز می‌باشد در کتاب‌های مرجع این چارچوب وجود دارد.
– واقعیت: دانش پیاده‌سازی ITIL تا حدود زیادی به تجربه نیاز خواهد داشت و بدون تجربه پیاده‌سازی ITIL اثربخش نخواهد بود.
بسیاری از افراد بر این باورند که با خواندن کامل کتاب‌های ITIL خود به تنهایی قادر به پیاده‌سازی ITIL در سازمان خواهند بود. ولی این تصور صحیح نیست. مشاوران باتجربه ITIL با داشتن کوله‌باری از تجربیات موفق و ناموفق خود در حوزه ITIL و با دانش فنی که در این حوزه دارند، بهترین گزینه در راستای پیاده‌سازی این چارچوب مهم در سازمان می‌باشند.
____________________________

– افسانه: سرمایه‌گذاری اصلی پروژه در حوزه آموزش خواهد بود.
– واقعیت: آموزش تنها فاکتور کلیدی موفقیت نخواهد بود.
بسیاری از سازمان‌ها وقت و هزینه زیادی صرف آموزش درصد بالایی از نیروی انسانی خود در مدارج مقدماتی و پیشرفته ITIL می‌نمایند. متاسفانه تنها سرمایه‌گذاری محض در آموزش تخصصی نیروی انسانی، آنها را برای اجرای این چارچوب در سازمان آماده نمی‌کند. تجربه نشان می‌دهد که برگزاری سمینارهایی با محوریت ITIL که در آن تنها به شرح تئوری این چارچوب پرداخته نشود و نمونه‌های موردی پیرامون حوزه فعالیت شرکت مطرح شود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

____________________________

– افسانه: در یک لحظه تنها بر روی یک فرآیند تمرکز کرد.
– واقعیت: چندین فرآیند مرتبط با هم را همزمان اجرا نمود.
بسیاری از سازمان‌ها تنها بر روی پیاده‌سازی یک فرایند تمرکز می‌کنند. ولی این تصور برای آنها نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد کرد. به عنوان نمونه اگر سازمان تنها بر روی فرایند مدیریت وقایع تمرکز کند، بدون دسترسی به پایگاه داده مشکلات ریشه‌ای مسائل و اجرای اثربخش فرایند مدیریت مسائل، بهبود کافی در این فرایند حاصل نخواهد شد. همچنین مدیریت مسائل نیز بدون وجود یک مدیریت تغییر اثربخش موفق عمل نخواهد کرد. بنابراین آن دسته از سازمان ها که فرایندها را به صورت مجزا از هم پیاده‌سازی می‌کنند، زمان و هزینه اضافی نسبت به سازمان‌هایی که فرایندها را به صورت منسجم پیاده می‌کنند، متحمل خواهند شد. بهترین روش در راستای پیاده‌سازی اثربخش ITIL این است که به طور همزمان بر روی دو تا سه فرایند به هم مرتبط تمرکز کرد.

____________________________

– افسانه: ITIL تنها پاسخ است.
– واقعیت: ITIL دیگر بهروش‌ها را تکمیل می‌کند.
هرچند ITIL بهروشی برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است، ولی در بعضی موارد مانند مدیریت امنیت و مدیریت مالی دارای عمق زیادی نیست و باید با پیاده‌سازی دیگر چارچوب‌های تخصصی این حوزه‌ها، اثربخشی پیاده‌سازی ITIL را نیز افزایش داد.
____________________________

– افسانه: ITIIL تنها واحد فناوری اطلاعات سازمان را درگیر می‌کند.
– واقعیت: ITIL تمام بخش‌های سازمان را درگیر خود می‌کند.
هدف اساسی ITIL همسویی میان اهداف کسب و کار و فناوری اطلاعات و ارزش‌آفرینی برای کسب و کار می‌باشد. بنابراین هنگام پیاده‌سازی ITIL تمام بخش‌های سازمان با محوریت فناوری اطلاعات درگیر خواهند بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید